صنعتی با دو کارکرد خاص
با ورود به عصر جديد، مسئله بازتعريف رويكردهاي پيشين بازاريابي و كاربست سازوکارهای جديد در ارتقاي فروش و افزايش احتمال رويداد خريد، ضرورتي دوچندان يافته است.‌در اين عصر و در شرايطي كه بمباران آگهي و تبليغات زندگي بشر را فراگرفته و از سويي ديگر، محصولات خروجي شركت‌هاي تجاري همگرايي كيفي ملموسي را تجربه مي‌كنند، مبحث مهم بسته‌بندی و ابعاد آن، قابل‌چشم‌پوشی نيست.

با ورود به عصر جديد، مسئله بازتعريف رويكردهاي پيشين بازاريابي و كاربست سازوکارهای جديد در ارتقاي فروش و افزايش احتمال رويداد خريد، ضرورتي دوچندان يافته است.‌در اين عصر و در شرايطي كه بمباران آگهي و تبليغات زندگي بشر را فراگرفته و از سويي ديگر، محصولات خروجي شركت‌هاي تجاري همگرايي كيفي ملموسي را تجربه مي‌كنند، مبحث مهم بسته‌بندی و ابعاد آن، قابل‌چشم‌پوشی نيست. بسته‌بندی باوجود مسئوليت اوليه خود در برابر حفاظت از محصول، به‌تدریج ويژگي‌هاي تازه‌ای به خود گرفته است كه در جنبه انگيزشي خود، اغلب شامل طرح، رنگ و شكل بسته‌بندی می‌شود. البته اين‌گونه تحولات در توليد بسته‌بندی، تنها به اين ويژگي محدود نشده و ويژگي ديگري با عنوان ويژگي كاركردي بسته‌بندی را نيز در برمی‌گیرد.بدين ترتيب بسته‌بندی از جامعه محدود معنايي خود بيرون آمده است و از ديدگاه جامع نگرانه‌تر، به ظرف، محفظه و سيستمي هماهنگ تعبير می‌شود كه نه‌تنها سلامتي كالاي موردنظر را تضمين می‌کند، بلكه با ايجاد ارتباطي قوي، سريع و کم‌هزینه بين توليد و مصرف، در فرآیند حمل‌ونقل، انبارداري و فروش، ايجاد ارزش‌افزوده مي‌كند. بسته‌بندی در نقش جديد خود، همچون سفير يا نماينده توليدكننده عمل مي‌كند و با استفاده از اين موقعيت می‌تواند، به‌عنوان حامل پیام‌های تبليغاتي، ابزار انگيزشي خريد، وسيله جمع‌آوري نظرها و حامل شناسه و شعار شركت مطرح شو‌د‌. اینک دیگر ترديدي نيست كه يك بسته‌بندی مناسب، می‌تواند براي بسياري از شركت‌ها تمايز ايجاد كند. ازاین‌رو، شركت‌ها به‌طور فزاينده‌اي روي ويژگي‌هاي مختلف بسته‌بندي تمركز كرده و به‌خوبی نسبت به اين مسئله آگاه شده‌اند كه حتي با تغيير اندكي در شكل بسته‌بندي، مي‌توان به سودآوري بالايي درفروش كالا دست‌یافت. درواقع امروزه با توجه به نيازهاي مشتريان از بسته‌بندی، ديگر بسته‌بندی تنها براي محافظت از كالا استفاده نمی‌شود و به كار گماردن ویژگی‌های ديگري همچون ويژگي ديداري و كاركردي، می‌تواند فوايد و مزاياي زيادي براي بسته‌بندی ايجاد كند. اين ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

 

 1) ويژگي‌هاي ديداري بسته‌بندي كه به رنگ، اندازه، طراحي، اطلاعات روي بسته‌بندي، سبك و اندازه نوشته‌هاي روي بسته‌بندی (حروف‌نگاری) بازمی‌گردد.

 2) ويژگي‌هاي كاركردي بسته‌بندي كه به ويژگي‌هايي همچون، قابل بازيافت بودن، كاربرد مجدد بسته‌بندي، دوام، حمل آسان و باز شدن آسان بسته‌بندي كه درنتيجه استفاده از بسته‌بندي عينيت مي‌يابد (در مقايسه با ويژگي حفاظتي بسته‌بندی كه تنها به حفاظت محصول مربوط می‌شد)، اشاره دارد. ويژگي ديداري بسته‌بندی، به دليل نقش‌آفرینی در برقراري نخستين ارتباط مستقيم با مشتري و اثري كه ازنظر رواني بر ذهن مشتري دارد، داراي اهميت خاصي در فرآیند خريد است. اين ويژگي اغلب به دليل آنكه مشتريان در خريدهاي بي‌برنامه تحت تأثير ويژگي‌هاي ظاهري محصول و به‌ویژه بسته‌بندی آن قرار مي‌گيرند، می‌تواند از آثار لحظه‌اي و قابل‌ملاحظه بر خريد مشتريان برخوردار باشد و اين موضوعي است كه هنوز در توليد بسته‌بندی‌های داخلي نيازمند نگاهي كارشناسانه و البته همه‌جانبه‌تر است. اين در حالي است كه ويژگي كاركردي بسته‌بندی، به دليل تأثير بلندمدت‌تر خود و ايجاد رضايت خاطر در دوره‌‌های زماني طولاني‌تر، از تأثير متفاوت‌تری بر خريد برخوردار است. اين ويژگي با ايجاد ارزش‌افزوده در خرید کالا براي مشتري، می‌تواند موجب تمايز در بسته‌بندی و خريد كالاي تحت پوشش آن شود. نكته مهم ديگر در اين زمينه آنكه تأثير دو ويژگي يادشده بر خريد مواد غذايي از سوي مشتريان، در سن‌ها، جنسیت‌ها، تحصيلات و درآمدهاي مختلف، مي‌تواند با تفاوت‌هاي چشمگيري روبه‌رو شود كه می‌بایست با لحاظ بوم‌شناختی مشتري، توليدكنندگان بسته‌بندی تأكيد آگاهانه‌ای بر هر يك از اين ويژگي‌ها داشته باشند.