عباس جعفریان معاون سازمان غذا
صنعت بسته بندی دارویی در ایران قابل قبول است
عباس جعفریان معاون سازمان غذا و دارو در گفت و گو با تجارت برتر گفت : بسته بندی در صنعت دارو در حال حاضر در ایران انجام می شود و ما از آن رضایت داریم.