1387 با حضور استاندار اصفهان، نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از ...
اطلاعات بیشتر
سید رضا حسینی: آنیل پک، نخستین شرکتی است که ماشین های چاپ و بسته بندی نو از جمله راپیدا 106 شش رنگ با قابلیت ...
اطلاعات بیشتر