کارخانه:

کارخانه: اصفهان-شهرک صنعتی جی-خیابان یکم-فرعی 10-پلاک139
تلفن: 35722999-031
نمابر: 35722499-031
کدپستی: 83435-81594
ایمیل: sales@anilpack.com

دفتر مرکزی:

دفتر مرکزی: اصفهان-بلوار وحید –بن بست 17- پلاک 18
تلفن:38108-031
نمابر:36280880-031
کد پستی: 33911-81758
ایمیل: info@anilpack.com

 

دفتر تهران:

دفتر تهران: خیابان ملاصدرا- خیابان شیراز شمالی-خیابان دانشور شرقی-پلاک 26- طبقه 8  واحدD
تلفن : 88618255-021
نمابر: 021-88618339
کدپستی: 19917-74874
 

 

دفتر سلیمانیه:

دفتر مرکزی: سلیمانیه-بختیاری-محله 109- طبقه فوقانی سندیکای روزنامه نگاران کردستان
تلفن: 009647702429184