افزایش سهم IML از اقتصاد هوشمند ۲۰ تریلیون‌دلاری جهان