ایران پلاست؛ میز تفاهم‌نامه‌های صادراتی آنیل‌پک بود