بسته بندی‌های جذاب و مبتنی بر فناوری، بینش بازار جهانی را تغییر داده است. ظاهری جذاب، چاپ‌های متنوع و لیبل‌های درون قالبی زیبا، صنعت بسته‌بندی را به یک فرصت تجاری پرسود و ابزاری کارآمد برای برندسازی تبدیل کرده‌اند. ظروف و لیبل‌های «IML»، با در نظر گرفتن متغیرهای قطعی و احتمالی اثرگذار در صنایع مختلف، اکنون تعیین‌کننده بازارهای بسته‌بندی مبتنی بر فناوری هستند.

فعالان صنعت بسته‌بندی و لیبل‌های درون قالبی«IML»، اینک بازیگران اصلی در زنجیره ارزش جهانی صنایع مختلف به حساب می‌آیند و ساختار، درجه و اندازه بازار رقابتی بسیاری از محصولات و برند‌ها را مشخص می‌کنند؛ و شرکت آنیل‌پک، که یکی از پیشگامان تولید و چاپ لیبل‌های درون قالبی در ایران است، اینک توانمندی آن را داراست که در زنجیره تأمین ظروف‌«IML» و صنعت بسته‌بندی، با همکاری مشتریان خود، مسیر رشد در بازار تجاری را هموار کند. تأملی بر بازارهای ذیل، بی‌تردید گواه پیشگامی این شرکت در تولید و چاپ لیبلهای درون قالبی است و فقط کافی است بر روی هر یک از این بازارها کلیک کنید.