برتری لیبل و ظروف IML نسبت به ظروف شیشه ای، فلزی و پلاستیکی