صعود تکرار ناشدنی لیبل‌های IML در بازارهای اروپایی