مدیرعامل آنیل‌پک، چهره ماندگار صنعت IML و چاپ ایران شد