منابع انسانیآنیل پک و استراتژی اهمیت کلیدی منابع انسانی

منابع انسانی در مجتمع چاپ و بسته بندی آنیل پک به عنوان گرانبهاترین سرمایه و مهمترین شاخص در جهت ایجاد ارزش برای مشتریان و جامعه مورد توجه قرار دارد.ما در آنیل پک معتقدیم نیروی های انسانی کارآمد و سختکوش که به صورت مداوم تحت آموزشهای لازم قرار داشته باشند می توانند بهترین سرمایه برای پیشرفت و خدمت رسانی به مشتریان باشند.