بازارها - چاپ لیبل IML

دخانیات

 

به دلیل حفاظت محصولات دخانی ، آن‌ها را در بسته بندی های پلی پروپیلن نگهداری می کنند. بسته بندی با برچسب های درجه یک و تزئینی جذاب محصول را تکمیل می‌کند.