بازارها - چاپ لیبل IML

لیوان چند بار مصرف

 

پلاستیک‌ها نقش مهمی در اقتصاد و زندگی روزمره ما دارند. اما نحوه طراحی ، تولید ، استفاده و دور انداختن محصولات پلاستیکی به محیط زیست آسیب می‌رساند. یکی از اقداماتی که می توان انجام داد این است که دیگر لیوان‌های پلاستیکی یکبار مصرف تولید نشود و به جای آن لیوان‌های قابل استفاده مجدد به کار رود.

آیا شما مایلید که لیوان‌های قابل استفاده مجدد خود را تزیین کنید؟