۱۰ اصل اجرایی در کمیته «‌آنیل، سیاره و پلاستیک» تصویب شد