اسفند 15, 1401

سودای اتاق و دردسرهایش

سید‌رضا حسینی، کارآفرین و تحلیل‌گر ارشد اقتصاد چند توصیه در بابِ وظایف و اهداف اتاق‌های بازرگانی و تأثیرشان بر توسعه صنعتی و اقتصادی اتاق بازرگانی، دیگر […]