اردیبهشت 31, 1403

IML، آسیا را بازیگر اقتصاد کشاورزی جهان می‌کند

IML، آسیا را بازیگر اقتصاد کشاورزی جهان می‌کند رضا حسینی، تحلیل‌گر ارشد بازارهای جهانی لیبل و بسته‌بندی لیبلینگ، اکنون، ‌به عنوان شاخصی تأثیرگذار بر چرخه تأمین […]
اردیبهشت 22, 1403

تعظیم جهان به معجزه اژدهای زرد

تعظیم جهان به معجزه اژدهای زرد رضا حسینی، ‌تحلیل‌گر ارشد اقتصاد جهانی لیبل طبق آخرین گزارش«‌AWA»، میزان لیبل‌های مصرفی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ در […]
اسفند 13, 1402

بازگشت به بهشت

بازگشت به بهشت سید رضا حسینی، کارآفرین و تحلیل‌گر ارشد بازارهای تجاری لیبل ثبات و توسعه، نیمه‌ی گمشده‌ی سال‌های اقتصادی یک دهه گذشته‌اند. ناآرامی‌های سیاسی، بحران‌های […]
دی 9, 1402

رهبری اطلاعات، اعتماد تجاری

رهبری اطلاعات، اعتماد تجاری مجلات تخصصی چگونه براقتصاد تولید تأثیر می‌گذارند؟ سید‌رضا حسینی، کارآفرین و تحلیل‌گر ارشد اقتصاد رسانه‌ها، رکن اطلاعاتی یک کشور هستند؛ ارکانی که […]
اسفند 15, 1401

سودای اتاق و دردسرهایش

سید‌رضا حسینی، کارآفرین و تحلیل‌گر ارشد اقتصاد چند توصیه در بابِ وظایف و اهداف اتاق‌های بازرگانی و تأثیرشان بر توسعه صنعتی و اقتصادی اتاق بازرگانی، دیگر […]