تیر 6, 1401

کارخانه های خاموش

اتوماسیون‌سازی برای کمک به تولیدکنندگان در راستای جبران کمبود کارگر و حذف فرآیندهای زمان‌بر و مستعدِ خطا حیاتی است. اما فناوری اتوماسیون نیاز به بهبود مستمر عملیات دارد. با خودکار‌کردن فرآیندهای صنعت لیبل، شرکت‌ها به راحتی می‌توانند گردش کار خود را سریع و کارآمد کنند و کارهای بیشتری را در زمان کوتاه‌تری انجام دهند؛ ولی این کار بدون ارتقاء نرم‌افزاری و استفاده از نرم‌افزارهای ایمن، دارای پشتیبان، بازیابی و توافق‌نامه‌های ‌پشتیبانی فنی برای محافظت، یک خطای مهلک است.