تیر 6, 1401

شکستِ انرژی

مایک فرلی، محقق و مشاور استراتژیک صنعت لیبل درست زمانی که صنعت لیبل فکر می‌کرد به پایان همه‌گیری کووید و قرنطینه‌های مختلف رسیده و از محدودیت‌های […]
تیر 6, 1401

لنگر سبزِ

پیوتر ونوک، روزنامه‌نگار تخصصی بازارهای اروپایی لیبل بعد از دوران پاندمی، کلِ زنجیره‌‌ی تولید در حال روی آوردن به فناوری‌های جدید برای تبدیل بسته‌بندی و لیبل‌های […]