تیر 13, 1401

تولیدگر حمایت می‌خواهد نه اولتیماتوم سفارشی

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی «شعار امسال تولید است؛ با تکیه‌ بر پشتیبانی‌هایی که باید انجام بگیرد، حمایت‌هایی که باید بشود و مانع‌هایی که بایستی برطرف‌ […]