دی 10, 1402

آینده‌ بی‌هوا

گزارش اختصاصی آنیل‌پک از cop28 دبی آینده‌ بی‌هوا جهان باید در انتظار چه چیزی باشد؟ آسیه اسدپور، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و آکادمی لیبل آنیل‌پک تقریباً […]