دی 12, 1401

سیاست صفر و شوکِ رکود

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی سال قبل، ترکیبی از افزایش قیمت، کمبود مواد و چالش‌های لجستیکی، انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین در صنعت بسته‌بندی و لیبل را از […]