سیگنال‌های سقوط اقتصاد

تیر 11, 1401

سیگنال‌های سقوط اقتصاد و سکاندار جدید

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی شرایطِ چند سال اخیر در عرصه سیاسی کشور با توجه به اوج‌گیری تنش‌ها و قطب‌بندی‌های سیاسی، همواره در حال مخابره‌ی علائم […]