مهر 23, 1401

آنیل‌پک بازوی توانمند توسعه صادراتی ایران

همزمان با نخستین روز از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست، مدیرکل دفترشیمیایی و پلیمری وزارت صمت به همراه رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، با حضور در […]