تیر 6, 1401

مهاجرت جوهر

تام همر، پژوهشگر ویژه IML و مهندسی محصول دولت ها در سراسر جهان اهداف بلند پروازانه‌ای را برای بازیافت، بسته‌بندی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین می‌کنند. […]
آذر 28, 1397

بررسی روندهای اخیر در بسته بندی مواد غذایی برای افزایش عمر مفید آنها

چاپ لیبل‌های IML با استفاده از انواع ماشین‌های چاپ رول و ورقی و با استفاده از مرکب‌های معمولی و UV امکان‌پذیر است. در ادامه شما با فرآیند تولید ظروف و لیبل های IML آشنا خواهید شد.
آبان 23, 1397

برتری لیبل و ظروف IML نسبت به ظروف شیشه ای، فلزی و پلاستیکی

چاپ لیبل‌های IML با استفاده از انواع ماشین‌های چاپ رول و ورقی و با استفاده از مرکب‌های معمولی و UV امکان‌پذیر است. در ادامه شما با فرآیند تولید ظروف و لیبل های IML آشنا خواهید شد.
آبان 19, 1397

IML بهترین روش بسته بندی منطبق با نیاز تولید کنندگان مواد غذایی

چاپ لیبل‌های IML با استفاده از انواع ماشین‌های چاپ رول و ورقی و با استفاده از مرکب‌های معمولی و UV امکان‌پذیر است. در ادامه شما با فرآیند تولید ظروف و لیبل های IML آشنا خواهید شد.
آبان 13, 1397

چرا تولید کنندگان مواد غذایی بسته بندی IML را انتخاب می کنند؟

چاپ لیبل‌های IML با استفاده از انواع ماشین‌های چاپ رول و ورقی و با استفاده از مرکب‌های معمولی و UV امکان‌پذیر است. در ادامه شما با فرآیند تولید ظروف و لیبل های IML آشنا خواهید شد.
آبان 2, 1397

دلیل انتخاب ظروف IML در صنعت مواد غذایی

چاپ لیبل‌های IML با استفاده از انواع ماشین‌های چاپ رول و ورقی و با استفاده از مرکب‌های معمولی و UV امکان‌پذیر است. در ادامه شما با فرآیند تولید ظروف و لیبل های IML آشنا خواهید شد.