لیبل‌های صنعت غذا

تیر 6, 1401

لنگر سبزِ

پیوتر ونوک، روزنامه‌نگار تخصصی بازارهای اروپایی لیبل بعد از دوران پاندمی، کلِ زنجیره‌‌ی تولید در حال روی آوردن به فناوری‌های جدید برای تبدیل بسته‌بندی و لیبل‌های […]