لیبل های درون قالبی

تیر 6, 1401

مهاجرت جوهر

تام همر، پژوهشگر ویژه IML و مهندسی محصول دولت ها در سراسر جهان اهداف بلند پروازانه‌ای را برای بازیافت، بسته‌بندی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تعیین می‌کنند. […]