تیر 11, 1401

از رکود تا همبستگی تجاری

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی صنعت چاپ، پیشران تولید است. این صنعت، شاخص بزرگی در تولید ناخالص ملی کشور‌ها و از مهمترین ارکان اقتصاد غیر‌نفتی است. […]