تیر 13, 1401

احیای تولید

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی تولید رکن اقتصاد است. فرآیند ترکیب ورودی‌های مختلف از مواد، دانش، فناوری و استراتژی است. در اصل، ساخت یک خروجی، کالا […]
مرداد 29, 1397

اهمیت فرآیند پوشش دهی در صنعت کاغذسازی

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.
مرداد 28, 1397

In Mould Labeling

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.
خرداد 28, 1397

معرفی انواع لیبل های IML

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.
خرداد 8, 1397

چسب های گرماذوب Hot-Melt Adhesives

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.
خرداد 5, 1397

لیبل های IMLوTML با کیفیت

مجموعه رسانه برتر از سال ۱۳۷۹ با فعالیت در حوزه رسانه کار خود را شروع نمود و پس از ۸ سال فعالیت رسانه ای با تحقیقات وسیع و بازار سنجی در سال 1387، اولین چاپخانه رول مرکز کشور را راه اندازی نمود.
خرداد 5, 1397

کوتینگ ها

The effort vastly improved the company’s planning and execution functions, created and implemented a new stock policy that accounted for specific SKUs and key variables, streamlined the order preparation process and reduced distribution transport times.