مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

حداکثر سایز ۲۰۰ kb با فرمت jpeg

حداکثر سایز ۱ MB (ترجیحاً مدارک خود را در یک فایل zip ارسال نمایید)

تمامی اطلاعات وارد شده را بررسی کرده و صحت آنها را تایید می نمایم

• تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت آنیل پک ایجاد نخواهد کرد.