IML

«IML‌»، تکنیکِ قراردادن و جایگذاری لیبل‌ بر روی جداره قطعات قالب‌گیری شده با طرح‌ها و رنگ‌های منحصر به فرد در حین فرآیند تولید است. لیبل‌های درون قالبی، معمولاً در تولیدات پلاستیکی کاربرد دارد اما در بسیاری از صنایع هم، جایگزین لیبل‌های پشت چسب‌دار شده است. یکی از مواردی که لیبل‌های «IML‌»را از لیبل‌های معمولی متمایز می‌کند پوشش‌(‌‌Coating) چسب حرارتی (Heat Seal) است که ضمن عملیات تکمیلی چاپ به پشت لیبل‌«IML‌»، ‌اضافه می‌شود. هنگام استفاده از فناوریِ برچسب‌گذاری درون قالبی‌، لیبل کاغذی از پیش چاپ شده یا لیبلی از جنسِ فیلم پلاستیکی، درون قالب قرار می‌گیرد و طی فرآیند قالب‌گیری به صورت یکپارچه با مواد ترموپلاستیک ترکیب می‌شود.

دستگاه‌های قالب‌گیری و تهیه قالب برای ظروف، با روش‌های مختلفی کار می‌کنند. یکی از این روش‌ها، ترموفرمینگ (Thermoforming‌)‌ است. واژه فرمینگ(Forming) در این روش، به معنای فرم‌دادن و شکل‌دهی است. واژه ترمو (Thermo)‌نیز به معنای استفاده از انرژی حرارتی برای نرم‌کردن مواد اولیه و آماده‌سازی برای فرم‌دهی است.بدین‌‌سان، ترموفرمینگ، یک فرآیند چند مرحله‌ای است که بر مبنای تغییرات فیزیکی و بدون هیچ واکنش شیمیایی، مواد اولیه ‌را به وسیله قالب‌گیری به انواع محصولات قابل استفاده تبدیل می‌کند.

(In Mold Decoration)، یک روش مهم در تزئین قطعات تولید‌‌شده‌ی پلاستیکی است. این روش، جایگزین روش سنتی نقاشی، قراردادن لیبل به صورت دستی در داخل قالب و چاپ بر روی قطعات شده است. در واقع تزئیین درون قالبی، تکنیکِ قراردادن و جایگذاری انواع لیبل‌ها و روکش‌ها بر روی جداره بیرونی قطعات پلاستیکی با طرح‌ها و رنگ‌‌های منحصر به فرد در حین فرآیند تولید است. در (IMD)، اصل مهم، پوشاندن یک محصول با لایه‌ای از برچسب یا طرح است که این لایه‌ها‌‌ می‌توانند از حیث جداره، بسیار نازک یا بسیار پهن بوده و فرم، اشکال و ابعاد مختلفی داشته باشند.

قالب‌‌گیری،‌(Molding)، یک فرآیند مهم در تولید و مبتنی برفناوری است و روش‌های مختلفی دارد. قالب‌گیری دمشی یا بادی(Blow Molding)، یکی از این روش‌هاست که در تولید قطعات پلاستیکی توخالی با ضخامت دیواره‌‌ی یکسان کاربرد دارد. این نوع از فرآیندِ قالب‌گیری که در انگلستان به آن قالب‌گیری ضربه‌ای می‌گویند، با ذوب‌شدن ماده پلیمری و تبدیل آن به روده یا (‌Parison) ‌که همان ماده‌ی خام مذاب و تبدیل شده به یک لوله‌ی تو خالی است، آغاز می‌شود. روده به‌ صورت عمودی به سمت پایین حرکت ‌می‌کند تا بین دو نیمه‌ی قالب قرار بگیرد. در این بخش از فرآیند، روده توسط گاز پر شده و تا رسیدن به نقطه مطلوب اکسترود می‌شود.