اردیبهشت 4, 1401

آنیل‌پک، پیشران توسعه IML ایران شد

شرکت آنیل‌پک، محور توسعه IML ایران شد. این شرکت در راستای تقویت پیوست اقتصادی خود برای پیشرانی در خاورمیانه، به توانایی تأمین ۸۰ درصدی نیاز بازار تجاری و صنعتی‌«IML» ایران دست یافت.
آبان 8, 1400

روز ملی صنعت چاپ

مجموعه آنیل رسانه برتر در سال ۱۳۸۷، اولین چاپخانه رول مرکز کشور را راه اندازی نمود و تنها پس از ۲ سال با تجهیز کامل این مجتمع توانست بیش از ۷۰ درصد سهم بازار چاپ نشریات منطقه مرکز و جنوب کشور را به خود اختصاص دهد.
آبان 8, 1400

معرفی شرکت آنیل پک

آبان 8, 1400

شرکت آنیل پک برگزیده صنعت چاپ کشور

آبان 8, 1400

برخی نمونه کارهای آنیل پک