خرداد 23, 1401

بسته‌بندی؛ تلفیق کیفیت و جذابیت

بسته بندی، یکی از ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی است. بسته‌بندی امروزه مانند سایر ابزارهای ارتباطی چون تبلیغات، روابط عمومی و پیشبرد فروش، قادر است با مشتریان ارتباط برقرار کند.