تیر 13, 1401

تحریم‏‏‌های جدید آمریکا با پتروشیمی‏‏‌ها و صنایع وابسته

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی تحریم‏‏‌های جدید آمریکا با پتروشیمی‏‏‌ها و صنایع وابسته بدان چه خواهد کرد؟ پتروشیمی باز تحریم شد و شرایط این‌بار سخت‌تر. چرا […]