آذر 24, 1401

آیا تکنولوژی جایگزین نیروی انسانی صنعت چاپ می‌شود؟

بیکاری تکنولوژیک آیا تکنولوژی جایگزین نیروی انسانی صنعت چاپ می‌شود؟ اتوماسیون کار و فناوری از لحاظ تاریخی، ترس‌‌هایی را در مورد تأثیر این فرآیندها بر اشتغالِ […]
تیر 11, 1401

از رکود تا همبستگی تجاری

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی صنعت چاپ، پیشران تولید است. این صنعت، شاخص بزرگی در تولید ناخالص ملی کشور‌ها و از مهمترین ارکان اقتصاد غیر‌نفتی است. […]
خرداد 23, 1401

مرکب های UV؛ از چالش تا توسعه صنعت چاپ

یکی از مهم‌ترین مرکب‌هایی که طی سال‌های گذشته در بازار تجاری حجم مصرف بالایی داشته است، مرکب‌های «UV» هستند.