اهدا تندیس “چهره‌های ماندگار صنعت چاپ” به تمامی اعضای خانواده آنیل‌پک